Taal voor de Bouw

 

Voorkant

Achterkant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 25 februari 2019 werd het eerste exemplaar van mijn boek Taal voor de Bouw officieel door Maxime Verhagen overhandigd aan staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark.

 

Dit gebeurde in het Omnisport Apeldoorn. Op deze dag werd de Regiodag van Bouwend Nederland gehouden.

 

 

 

 

 


In het boek behandel ik de Nederlandse taal op een eenvoudige manier. Het boek is met name bedoeld voor anderstaligen die aan het werk willen in de bouw. Spelling, eenvoudige grammatica, het schrijven van korte briefjes en memo’s, omgangsvormen, informeel en formeel taalgebruik, situatiebeschrijvingen, komen o.a. aan de orde.

Het boek is voorzien van een groot aantal foto’s, waarover tijdens de lessen gepraat kan worden, zodat ook het mondeling taalgebruik geoefend wordt.

Achterin het boek vinden de cursisten een alfabetische woordenlijst. Aan de hand van foto’s en eenvoudige zinnen leren de cursisten de benamingen van materialen en gereedschappen. Deze leren ze niet tijdens hun inburgeringscursus.

Het schrijven van het boek heeft een korte geschiedenis: sinds vorig jaar werk ik met een groep anderstalige cursisten bij Bouwmensen Apeldoorn. De meeste cursisten volgen hun opleiding aan een ROC en lopen stage bij Bouwmensen. Ze gaan tijdens de stage aan het werk in de werkplaats en oefenen daar in de praktijk. Gedurende een dagdeel volgen ze ook klassikaal de taallessen die ik mag verzorgen.

Daarvoor wilde ik geschikt leermateriaal gebruiken, zodat de cursisten termen en begrippen uit de bouwwereld zich snel eigen kunnen maken. Ik kreeg het idee om mijn eigen lesmateriaal te ontwikkelen, waarmee ik de lessen kon geven.

Dat heeft geresulteerd in het schrijven van dit boek. Dit boek gebruik ik tijdens de theorielessen op school, aangevuld met extra leerstof (krantenknipsels, artikelen uit vakbladen, enzovoort).

Omdat er veel belangstelling voor een dergelijk boek bestaat, heeft Bouwend Nederland besloten de ontwikkeling en druk van het boek mede te financieren.

Mijn dank gaat uit naar Bouwend Nederland en mijn collega’s van Bouwmensen Apeldoorn.